CUVSS - mobilní

CUVSS

Kontrola podvozků   - CUVSS - mobilní
Systém pro kontrolu podvozků s barevným zobrazením byl vytvořen jako rychlá a efektivní metoda pro kontrolu podvozků. Zajišťuje operátorovi jasný barevný obraz s vysokým rozlišením během několika sekund. Sken se provádí při průjezdu vozidla přes skener. Obraz je zobrazen na dotykové obrazovce a operátor se získaným obrazem může dále pracovat. Je možné zvětšit části obrazu pro bližší prozkoumání podezřelých částí. Systém byl zkonstruován tak, aby nevyžadoval další počítačové součásti – myš a klávesnici, neboť všechny funkce se ovládají pomocí dotykové obrazovky. Při průjezdu automobilu „bezpečnostní zónou“ má operátor čas prozkoumat obraz bez zbytečného zdržování dopravy. Systém dále obsahuje kameru, která může být využita pro zjištění a zobrazení poznávací značky vozidla a řidiče, zároveň s obrazem podvozku. Program pro automatické rozpoznání a přečtení poznávací značky může být na přání zákazníka se systémem propojeno. CUVSS může být využito pro identifikaci nástražných výbušných zařízení umístěných na podvozku vozidla, podezřelých balíků, cenných předmětů opouštějících nebo vstupujících do citlivé oblasti nebo na hraničních přechodech pro kontrolu pašování. CUVSS umožňuje uložení obrazů v různých formátech a možnost vytištění digitální fotografie podvozku. Upozorňujeme, že CUVSS automaticky nedetekuje podezřelé předměty, ale je nástrojem pro usnadnění jejich odhalení. Vestavěna je funkce porovnání minulého obrazu podvozku kontrolovaného vozidla se současným. Systém může kontrolovat vozidla jakékoli délky a hmotnosti do 40 tun. Kamera mobilního CUVSS je umístěna v pevném obalu pro montáž na vozovku. Tato jednotka je umístěna centrovaně uvnitř gumové rampy, která se skládá z jednotlivých sekcí z pevné gumy připevněných na hliníkovém rámu. Dva operátoři mohou CUVSS velmi jednoduše sestavit. Mobilní CUVSS je ideálním pomocníkem ochranky bezpečnostně zajištěných výstav, konferencí či setkání. Chemring nabízí i vozidlo pro rychlé umístění systému pro speciální aplikace podle specifikací zákazníka.