CUVSS statický

CUVSS static

Statický systém je umístěn pod úrovní vozovky, vyžaduje však minimální stavební úpravy. Rám CUVSS je bezpečně zasazený do povrchu vozovky (s vhodným bedněním pro těleso CUVSS a vedení kabelů a odvod vody). Veškeré nezbytné výkresy jsou zákazníkovi dodávány výrobní firmou pro dokončení stavební přípravy. Ovládací systém je obvykle umístěn ve strážní budově nebo bezpečnostní kanceláři. V místech, kde je potřeba více skenerů je možné je simultánně řídit z jediného místa.