Nabízíme široké spektrum klimatických komor pro zpracování latentních stop pomocí kyanoakrylátových výparů. 

Pro bližší specifikaci nás prosím kontaktujte