MVC3000

MVC3000

MVC3000 - Kyanoakrylátová komora střední kapacity pro bezpečné a řízené vyvíjení otisků prstů
Určena pro bezpečné a kontrolované vyhledávání skrytých otisků prstů pomocí par kyanoakrylátu
Extrémně velká kapacita
Průhlednost ze všech stran
Automatický a manuální provoz
Interní čistič par
Vyhovuje zdravotním a bezpečnostním předpisům

MVC3000 si uchovává výhody větší komory MVC5000, ale je menší, čímž se stává ideální pro menší laboratoře, uživatele, kteří mají menší množství vzorků, nebo jako záložní systém pro MVC5000. MVC3000 má přibližně třetinovou kapacitu MVC5000

Automatický a manuální provoz
Stejně jako MVC5000, MVC3000 nabízí automatický a manuální mód. Při manuálním provozu je každá fáze – zvlhčení, vypařování a čištění spouštěna samostatně, čímž je operátorovi umožněno zkracovat či prodlužovat vypařovací fázi podle potřeby. V automatickém módu se jednotlivé fáze spouští podle nastavených parametrů bez nutnosti zásahu operátora. Během vypařovací fáze vzduch v komoře cirkuluje, aby bylo zajištěno rovnoměrné vyvíjení otisků, senzory zároveň monitorují vlhkost pro udržení optimálního prostředí.

Vestavěný filtrační systém
Čištění vzduchu v komoře je prováděno vestavěným vyměnitelným uhlíkovým filtrem, jehož kapacita je více než 100 čištění. Vestavěný systém nevyžaduje žádné složité a drahé sestavy hadic pro vyvedení vzduchu z budovy a umožňuje tak jednoduché a rychlé přemístění komory.

Bezpečnostní prvky
MVC3000, stejně jako větší komora je vyrobena tak, aby zajistila bezpečné pracovní prostředí. Zajišťuje, že koncentrace kyanoakrylátových výparů je nižší než 0,3 ppm.
Jakmile je spuštěna vypařovací fáze, automatické zámky neumožňují otevření komory před vyčišěním na konci cyklu.
Pokud není komora používána, mohlo by dojít k hromadění výparu ze znečištěných povrchů. Pro eliminaci tohoto potenciálního nebezpečí je každých deset minut na chvíli automaticky aktivován čistící cyklus.
Po instalaci provádějí zástupci firmy odběr vzorku vnitřní atmosféry pro analýzu a ujištění, že systém odpovídá normám.
Dalšími bezpečnostními prvky jsou laminovaná skla, která minimalizují nebezpečí poranění při rozbití a napájení 24V.

Pevná konstrukce
Pevná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost komory. Laminované sklo a hliníkový rám umožňují snadné čištění a nabízejí dobrou viditelnost pro kontrolu vyvíjení otisků na všech předmětech v komoře.

Specifikace
Vnější rozměry
Výška: 1550 mm
Šířka: 860 mm
Hloubka: 900 mm

Vnitřní rozměry
Výška: 1250 mm
Šířka: 800 mm
Hloubka: 630 mm

Rozměry dveří
Výška: 1250 mm
Šířka: 800 mm
Vnitřní objem: 0,63 m3

Napájení: 110/230 V (50/60Hz
Doba cyklu: 5 - 60 minut
Provozní módy: Manuální a automatický
Zobrazení: Teplota v komoře, Vlhkost, Kontrolka otevření dveří
Vnitřní cirkulace: Poháněná ventilátorem
Vlhkost (nastavitelná): Přednastavená na 80%
Teplota vypařování: 120°C
Expozice kyanoakrylátem: 30 min.
Čištění: 20 min.
Filtr: Aktivní uhlík - vyměnitelný
Životnost filtru: Min. 100 čištění
Zůstatková koncentrace po čistícím cyklu: Méně než 0,3 ppm