MVC5000

MVC5000

MVC5000 - Kyanoakrylátová komora velké kapacity pro bezpečné a řízené vyvíjení otisků prstů
Určena pro bezpečné a kontrolované vyhledávání skrytých otisků prstů pomocí par kyanoakrylátu
Extrémně velká kapacita
Průhlednost ze všech stran
Automatický a manuální provoz
Interní čistič par
Vyhovuje zdravotním a bezpečnostním předpisům

Automatický a manuální provoz
MVC5000 nabízí automatický a manuální mód. Při manuálním provozu je každá fáze – zvlhčení, vypařování a čištění spouštěna samostatně, čímž je operátorovi umožněno zkracovat či prodlužovat vypařovací fázi podle potřeby. V automatickém módu se jednotlivé fáze spouští podle nastavených parametrů bez nutnosti zásahu operátora. Během vypařovací fáze vzduch v komoře cirkuluje, aby bylo zajištěno rovnoměrné vyvíjení otisků, senzory zároveň monitorují vlhkost pro udržení optimálního prostředí.
Vestavěný filtrační systém bez nutnosti vývodu z budovy
Čištění vzduchu v komoře je prováděno vestavěným vyměnitelným uhlíkovým filtrem, jehož kapacita je více než 100 čištění. Vestavěný systém nevyžaduje žádné složité a drahé sestavy hadic pro vyvedení vzduchu z budovy a umožňuje tak jednoduché a rychlé přemístění komory.

Bezpečnostní prvky
MVC5000 je vyrobena tak, aby zajistila bezpečné pracovní prostředí. Zajišťuje, že koncentrace kyanoakrylátových výparů je nižší než 0,3 ppm.
Jakmile je spuštěna vypařovací fáze, automatické zámky neumožňují otevření komory před vyčištěním na konci cyklu.
Pokud není komora používána, mohlo by dojít k hromadění výparu ze znečištěných povrchů. Pro eliminaci tohoto potenciálního nebezpečí je každých deset minut na chvíli automaticky aktivován čistící cyklus.
Po instalaci provádějí zástupci firmy odběr vzorku vnitřní atmosféry pro analýzu a ujištění, že systém odpovídá normám.
Dalšími bezpečnostními prvky jsou laminovaná skla, která minimalizují nebezpečí poranění při rozbití a napájení 24V.

Pevná konstrukce
Pevná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost komory. Laminované sklo a hliníkový rám umožňují snadné čištění a nabízejí dobrou viditelnost pro kontrolu vyvíjení otisků na všech předmětech v komoře.  

Specifikace
Vnější rozměry
Výška: 2240 mm
Šířka: 1520 mm
Hloubka: 900 mm

Vnitřní rozměry
Výška: 2100 mm
Šířka: 1410 mm
Hloubka: 630 mm

Rozměry dveří
Výška: 2060 mm
Šířka: 760 mm

Vnitřní objem: 1,87 m3
Napájení: 110/230 V (50/60Hz
Doba cyklu: 5 - 60 minut
Provozní módy: Manuální a automatický
Zobrazení: Teplota v komoře, Vlhkost, Kontrolka otevření dveří
Vnitřní cirkulace: Poháněná ventilátorem
Vlhkost (nastavitelná): Přednastavená na 80%
Teplota vypařování: 120°C
Expozice kyanoakrylátem: 30 min.
Čištění: 20 min.
Filtr: Aktivní uhlík - vyměnitelný
Životnost filtru: Min. 100 čištění
Zůstatková koncentrace po čistí