Ninhydrinové komory

Nincha

Nincha SSérií NINcha Attestor Forensics nabízí tři různě velké komory speciálně navržené pro vyvíjení otisků prstů. 
Důkazy bývají zpravidla zpracovávány pomocí Ninhydrinu nebo DFO namáčením nebo sprejováním. Po tomto kroku je pro optimální výsledek nutné vzorky nechat vyvinout za určité teploty a vlhkosti. 
Mnoho forenzních laboratoří suší zpracované důkazy ve ventilovaných komorách. Jiné laboratoře používají běžné trouby nebo klimatizované komory původně určené pro jiné účely a aplikace, např. jako inkubátory pro bakteriální kultury nebo podobné. Tam, kde jsou mnohé aspekty – důležité pro forenzní vědu – zanedbány, jiných vlastností je dosaženo na úkor snadnosti použití a bezpečnosti uživatele. 
Pro forenzní použití by důkazy měly být vyvinuty v homogenních podmínkách s danými parametry. Dále by mělo být možné sledovat vyvíjení a dokumentovat relevantní parametry pro kontrolu kvality. NINcha nabízí vše z předchozího pomocí uživatelsky příjemného vícejazyčného dotykového ovládacího panelu s USB data loggerem a jedinečného konceptu proudění vzduchu.  
Na rozdíl od jiných komor NINcha monitoruje a nekontroluje teplotu a vlhkost přímo v proudu vzduchu na jeho výstupu, ale používá aktuální hodnoty uvnitř komory. Pro forenzní vyvíjecí komory je důležité, aby se daly snadno čistit a udržovat nekontaminované DNA. NINcha proto nabízí integrovaný filtrační systém, který omezuje množství vzduchem přenášeného prachu ze vzorků, který se do komory mohl dostat díky vyvíjecím chemikáliím. Jakýkoli oblast, která se dostane do kontaktu se vzduchovým proudem je snadno dostupná pro očištění od zbývajících částic Ninhydrinu Image removed.nebo DFO. Tím je omezeno nebezpečí křížové kontaminace jednotlivých chemikálií a snižuje pracnost úklidu. Celkový inovativní koncept komory NINcha je završen mnoha dalšími jedinečnými prvky.
Vzduchový filtr a externí ventilace
Pro snížení nebezpečí kontaminace důkazů prachem z použitých chemikálií v minulém cyklu NINcha nabízí speciální vzduchový filtrační systém. Navíc je možné komoru vybavit otvory pro připojení externí ventilace. 

Přednosti systému
Přednastavené cykly pro Ninhydrin nebo DFO zajišťují snadné ovládání a vysokou konzistentní kvalitu vývoje důkazů. Parametry a časování mohou být nastaveny uživatelem podle požadavků. Dále je možné použít manuální mód.

Variabilní police
Nosiče uvnitř komory jsou vhodné pro použití snadno čistitelných kovových roštů, stejně tak i pro použití závěsných tyčí. Dodatečný nosič v horní části umožňuje využití celé výšky komory.  

Vzduchový filtr a externí ventilace
Pro omezení kontaminace a snížení požadavků na čištění byl do komory integrován speciální vzduchový filtrační systém pro zachycení prachových částic a jiných nečistot ve vzduchu. Filtry jsou označeny pro omezení možnosti záměny filtrů pro Ninhydrin a DFO. Navíc je možné připojit externí ventilaci s procesně řízenými záklopkami. 

UV-Dekontaminační jednotka
Pro jednoduchou eliminaci DNA uvnitř komory je možné nainstalovat krátkovlnné UV zdroje. Ovládací panel automaticky detekuje přítomnost jednotky uvnitř komory a zpřístupní ovládací prvek klávesnice. 
 

Přívod a odvod vody 
V komoře je vestavěna nádrž na destilovanou vodu a stejně tak i nádrž na zkondenzovanou vodu. Ovládací panel zobrazuje nutnost naplnění nebo vyprázdnění nádrží.

Ochrana před výbuchem 
Jedinečný zavírací mechanismus dveří umožňuje zamezit nárůstu tlaku uvnitř komory jeho uvolněním a zvyšuje tak bezpečnost komory.  
Pozn: komora není odolná explozi!

rozměry Nincha