• Produkty
  • Ochranné výbuchové podložky
Ochranná protivýbuchová poduška Funkcí tohoto obalu, vyrobeného z TWARON®u, je zabránit škodám způsobeným střepinami bomby uložené v dopise