Protivýbuchová podložka

protivýbuchová podložka

Ochranná protivýbuchová poduška
Funkcí tohoto obalu, vyrobeného z TWARON®u, je zabránit škodám
zpùsobeným střepinami bomby uložené v dopise. Do tohoto obalu se vejde
dopis až do velikosti A4 a tlouš•ky až 40 mm. Pevná strana obalu je zesílena
pogumovaným laminátem pro snížení možnosti perforace při výbuchu.
Speciální výměnná látka, která je metalizována po obou stranách snižuje
účinky radiového signálu. Testy i praxí bylo potvrzeno, že střepiny po výbuchu
zůstávají uzavřeny v obalu a proto mohou být později předány laboratoři pro
další analýzu.
Pro testování rentgenem mùže podezřelý balíček zůstat uvnitř obalu.
Materiál, ze kterého je obal vyroben, nesnižuje kvalitu rentgenového obrazu.

Poptejte Protivýbuchová podložka

Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.